Ibland kan det vara problematiskt att skicka gods från ett tredjepartsland, således transport från ett land till ett annat där man varken själv befinner sig eller har ett fraktavtal relatera till. I synnerhet när resurserna är knappa och allt hänger på att leveransen måste komma fram i tid. Detta fick det Malmöbaserade importföretaget ISO Componenter uppleva en sen fredageftermiddag när en kund inom marinindustrin fick ett akut behov att reparera ett lastfartyg utanför Skottlands norra kust men saknade en kritisk komponent. Med hjälp från Express Delivery lyckades ISO Componenter leverera godset på över 80 kg från Kassel i Tyskland till Invergordon i Skottland på mindre än 24 timmar. Niklas Lagerström, VD på ISO Componenter, berättar hur Express Delivery levererade en av deras mest kritiska transporter någonsin.

Utmaningen

– Vi fick en order av ett svenskt företag som arbetar med att serva stora last- och tankfartyg inom marinindustrin. Att serva båtarna i hamn innebär alldeles för höga kostnader vilket innebär att de främst utför reparationer som kan göras under gång. I just detta fallet gällde det ett större fartyg som skulle passera Invergordon i Skottland. De svenska ingenjörerna var på plats, men de saknade en mycket viktig komponent, rundjärnsbyglar. Dessa enorma fartyg har inte möjlighet att vänta på en leverans och vi och vår kund inget annat val än att anpassa oss efter det. När vi fick in beställningen var det precis ett dygn innan fartyget skulle passera, vilket alltså gav oss 24 timmar att leverera den kritiska sändningen.

– Problemet var bara att produkten inte fanns hos oss i Sverige, utan hos vår leverantör i Kassel i Tyskland där vi själva inte har ett fraktavtal eller eget folk på plats. Godset vägde drygt 80 kg och var dessutom mycket skrymmande, vilket gjorde situationen än mer komplicerad.

Lösningen: Express Dedicated Road

– Vi ringde Express Delivery och fick hjälp direkt. Logistikagenterna vi pratade med tänkte till och satte sig in i vår situation, och det kändes som om de verkligen ville hjälpa oss att hitta den bästa lösningen. De började med att undersöka möjliga alternativ, och på grund av godsets storlek var enda möjligheten att skicka godset med en dedikerad bil. Två timmar senare hämtades godset upp i Tyskland och kördes till Invergordon i Skottland. Sändningen kom fram i tid och allt löste sig snabbt och oerhört smärtfritt.

Läs mer om hur Express Dedicated Road kan hjälpa ert företag →

Om företaget:

Iso Componenter är ett företag inom VVS-industrin som i huvudsak specialiserar sig på att förse företag på den svenska marknaden med rörkopplingar, ventiler, hydraulikklammer, bygelklammer samt andra typer av fästsystem. Kunderna finns i en rad olika branscher såsom VVS, offshore, olje- och gasindustrin, gruvnäringen, marina industrin, hydraulikföretag, medicinsk industri och forskning och utveckling. Detta innebär komplexa logistiska utmaningar och ett stort behov av pålitliga expressleveranser.