Vad innebär FTL transport

FTL även kallat Full truck load innebär att hela lastutrymmet i en lastbil är tillägnat åt en specifik sändning. FTL logistik används vanligtvis för större volymer, med kort ledtid och effektiv sändning. Godset går direkt från avsändaren till mottagaren utan att behövas lastas om.Det är oftast det mest kostnadseffektivaste sättet att skicka stora partier på.

Skillnaden på FTL och LTL

Motsatsen till FTL är LTL och står för Less-than-truckload. Vid LTL transport delar ditt företag lastutrymme, och därmed även transportkostnaderna, med andra företag.

När man bokar LTL bokar man en del i lastrummet och betalar bara för det utrymme godset väger samt tar upp. 

Även fast man inte fyller ett hel lastbil kan FTL-logistik vara nödvändigt exempelvis vid transport av farligt gods.

Fördelar FTL transport

Den främsta fördelen med FTL-transport är att godset befinner sig i samma transport hela vägen fram till mottagare. Detta är bra vid ömtåligt gods, snabb frakt och stora leveranser eftersom inget behöver lastas om.

Nackdelar FTL transport

I vissa fall kan FTL vara ett dyrare alternativ om man inte har möjlighet att fylla hela lastutrymmet. EDS hjälper dig alltid med att ta fram en kostnadseffektiv lösning utifrån dina önskemål och specifikationer.

Att tänka på när du väljer FTL transport

Valet mellan LTL och FTL kan vara svårt. Faktorer som påverkar valet kan exempelvis vara godsets storlek, budget, tid och om det är farligt eller känsligt gods. Vi finns med från start och fungerar som en helhetslösning. Låt EDS ta hand om allt som rör er transport — så kan ni fokusera på det viktiga.

FTL-transport med EDS

Med vår dedikerade vägtransport tillhandahåller EDS olika typer av fordon, som är temperaturkontrollerade, med hög säkerhet och möter era krav för varje specifik sändning. Vi säkerställer expressleveranser och effektiv planering av rutter. EDS specialiserade nätverk, Express Dedicated Network™, är kontinuerligt expanderande och sträcker sig över hela Europa. Om du behöver hjälp när du ska välja transportsätt till ditt företag är det bara att kontakta oss på EDS.

7 Anledningar att välja EDS

  1. vi har 99,5% leveranssäkerhet
  2. vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter
  3. vi presenterar en logistiklösning inom 30 minuter
  4. vi presenterar flexibla lösningar till bästa tillgängliga pris
  5. vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001
  6. vi är IATA-certifierade
  7. vi finns tillgängliga dygnet runt, året om.