Vad är LTL transport

LTL , eller Less-than-truckload, innebär att du delar på lastutrymmet med andra företag.

LTL transport är ett förmånligt tillvägagångssätt för att frakta mindre volym gods och samtidigt hålla kostnaderna nere. Motsatsen är FTL som står för “Full-truck-load” och betyder istället att man har hela lastutrymmet för sig själv. LTL frakt används ofta av mindre och medelstora företag som inte har behov av att fylla en hel fraktbil.

Fördelar med LTL transport

Den främsta fördelen med LTL transport är att det är kostnadseffektivt för den som inte har mycket gods att skicka. Ni betalar enbart för det utrymme och vikt godset har, istället för att betala för en hel lastbil som inte blir fylld till max kapacitet. Från ett miljöperspektiv är även LTL ett steg i rätt riktning. Genom att samköra leveranser. 

Nackdelar med LTL transport

En nackdel med LTL transport är det medför fler stopp och omlastningar vilket påverkar ledtiden. 

LTL transport med EDS

Med vår dedikerade vägtransport  tillhandahåller EDS olika typer av fordon, som är temperaturkontrollerade, med hög säkerhet och möter era krav för varje specifik sändning. 

När ni fraktar ert gods med våra åkare får ni välja om ni vill frakta  LTL (Less-than-truckload) eller FTL (Full Truckload Truck), ett val som har inverkan på både ledtider och fraktkostnader. Vi säkerställer expressleveranser och effektiv planering av rutter. EDS specialiserade nätverk, Express Dedicated Network™, är kontinuerligt expanderande och sträcker sig över hela Europa. Vårt nätverk består av expresshubbar där vi även har möjlighet att samlasta om era sändningar med full kontroll utan att påverka ledtid eller leveranstid.

7 Anledningar att välja EDS

  1. vi har 99,5% leveranssäkerhet
  2. vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter
  3. vi presenterar en logistiklösning inom 30 minuter
  4. vi presenterar flexibla lösningar till bästa tillgängliga pris
  5. vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001
  6. vi är IATA-certifierade
  7. vi finns tillgängliga dygnet runt, året om.

FAQ

Vad betyder LTL frakt?

LTL frakt betyder Less-than-truckload och innebär att du delar på lastutrymmet med andra företag.

Vad kostar LTL frakt?

Det går inte att uppskatta en exakt kostnad för LTL transport, eftersom det är flera faktorer som spelar in och påverkar priset. Kontakta EDS för att ta reda på vad er sändning kostar.