Sea- air freight – ett tidseffektivt val

Både sjöfrakt och flygfrakt är två tilltalande transportalternativ för gods som ska fraktas långa sträckor. Sjöfrakt anses vara ett av det äldsta och är ett av det mest förekommande transportsätt i världen. Dels för att det är ett kostnadseffektivt sätt att frakta gods över långa sträckor. Gentemot sjöfrakt är flygfrakt är ett tidseffektivt transportmedel, ett flyg kan ta ert gods mellan Europa och Asien på samma eller nästkommande dag.

Genom att kombinera sjö och flygfrakt, Sea- air freight, kan ni sänka kostnaderna, spara tid och minimera klimatavtrycket på leveransen. EDS tillhandahåller Sea- air freight och är ett bra alternativet för er som vill kombinera fördelen med en snabb ledtid och minskade kostnader. 

Både sjöfrakt och flygfrakt är två tilltalande transportalternativ för gods som ska fraktas långa sträckor. Sjöfrakt anses vara ett av det äldsta och är ett av det mest förekommande transportsätt i världen. Dels för att det är ett kostnadseffektivt sätt att frakta gods över långa sträckor. Gentemot sjöfrakt är flygfrakt är ett tidseffektivt transportmedel, ett flyg kan ta ert gods mellan Europa och Asien på samma eller nästkommande dag.

Genom att kombinera sjö och flygfrakt, Sea- air freight, kan ni sänka kostnaderna, spara tid och minimera klimatavtrycket på leveransen. EDS tillhandahåller Sea- air freight och är ett bra alternativet för er som vill kombinera fördelen med en snabb ledtid och minskade kostnader. 

Fördelar med Sea- air freight

Sea- air freight är ett bra alternativ vid förseningar eller oförutsedda händelser tidigt i transportkedjan. Till exempel vid förseningar i produktionen. Sea- air freight används då som ett snabbt och kostnadseffektiv alternativ för att få varorna till den angivna platsen inom utsatt tid.

Att tänka på vid Sea- air freight

Vid Sea-Air freight måste man ta hänsyn till både flyg- och sjöfrakt. Dels är inte alla varor lämpliga för den här typen av frakt. Exempelvis finns det farligt gods som inte får transporteras med flyg på grund av olika skäl som kan påverka säkerheten i luften. 

Sea-Air freight innebär även omlastning mellan olika fraktsätt. Godset som fraktas i containrar behöver lossas och lastas om till lastenheter för flygfrakt.

Hos EDS tilldelas ni en egen logistikagent som ansvarar för er försändelse, från hämtning till slutleverans, där ni får löpande uppdatering om transportstatus.

Sea- air freight med EDS 

EDS är ett innovativt logistikföretag som utmanar traditionella transportföretag med snabba, flexibla logisitkslösningar och personlig support dygnet runt, året runt. Med vår spetskompetens och vårt dedikerade nätverk kan vi erbjuda er skräddarsydda lösningar till marknadsmässiga priser.  

EDS tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering. Vi rådger er om incoterms försändelser och finns med er från start till slutskede.

7 Anledningar att välja EDS