Sjöfrakt ー ett kostnadseffektivt fraktalternativ

Sjöfrakt är ett av det äldsta och mest förekommande transportsättet i världen. Det är ett kostnadseffektivt sätt att frakta gods över långa sträckor. EDS verkar i ett världsomfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande rederier – som säkerställer skyddad transport där varor kommer fram säkert, smidigt och inom den bestämda tidsramen. Vi värnar om vårt oberoende som speditör för att kunna erbjuda flexibla lösningar till bästa tillgängliga pris. Sjöfrakt är en lönsam lösning för interkontinental handel.

Sjötransport ー två alternativ

Sjöfrakt är ett smidigt fraktalternativ för bolag som importerar eller exporterar, stora volymer gods som ska transporteras en lång sträcka och för bolag som nedprioriterar en kort ledtid. Vid sjötransport fraktas godset i sjöfrakt container, då antingen som Less Container Load (LCL) eller Full Container Load (FCL), beroende på volymen av godset. EDS tillhandahåller sjötransport med båda alternativen.

Sjöfrakt | Express Delivery

Full Container Load (FCL)

När ni bokar en Full Container Load (FCL) bokar ni en hel container för ert gods, oavsett hur stor del av containern som fylls. Det är ett fördelaktigt alternativ om ni ska frakta stora mängder som fyller en hel container. En av de främsta fördelarna med att köra gods i en full container är att containern stängs och förseglas hos leverantören och inte öppnas förrän mottagaren har tagit emot leveransen.

Less Container Load (LCL)

I de fall då ni inte har tillräckligt mycket gods för att fylla en container finns alternativet att samlasta gods med andra. Detta kallas Less Container Load (LCL) och innebär att ni köper en det antal kubikmeter som krävs för vikten på ert gods i en container. En LCL-lösning kräver lite mer hantering. Godset ska samlastas i en container och sedan lossas när det anländer till ankomstdestinationen. Ledtiden är vanligtvis några dagar längre för en LCL-sändning jämfört med en FCL-sändning.

Vilken sjöfrakt container är mest prisvärd?

För att ta reda på vilken sjöfrakt container som är lämpligast behöver vi utgå från hur sändningen ser ut. Godsets storlek är den faktor som avgör vilken lösning som blir mest lönsam, beroende på hur stor plats godset behöver i en container. EDS tillhandahåller olika containerstorlekar, vilket underlättar för att en FCL-lösning ska bli optimal och kostnadseffektiv.  Fraktkostnaderna för sjötransport är baserade på hur godset fraktas. För att hitta det mest prisvärda alternativet för er sändning är det därför viktigt att jämföra totalkostnaden med kostnaden för kubikmeter (CBM) alternativt den faktiska vikten innan ni väljer mellan Full Container Load och Less Container Load (LCL). 

Varför låta EDS ta hand om allt som rör sjöfrakt?

EDS är ett innovativt logistikföretag som utmanar traditionella transportföretag med kompletta, dedikerade sjöfraktslösningar. Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt. EDS tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering. Vi rådger er om incoterms försändelser och finns med er från start till slutskede.  Att anlita oss för allt som rör er sjöfrakt är säkert. 

Sex anledningar att välja EDS vid sjöfrakt

  1. vi har 99,5% leveranssäkerhet
  2. vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter
  3. vi presenterar flexibla lösningar till bästa tillgängliga pris
  4. vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001
  5. vi är transparenta kring rutt, kostnader och vital information som rör er leverans
  6. vi agerar som ett världsomspännande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande rederier

FAQ

Vad är Sjöfrakt?

Sjöfrakt är det äldsta och vanligaste fraktsättet i världen. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att transportera gods på. EDS samarbetar med världens ledande rederier och presenterar flexibla sjöfraktslösningar till bästa tillgängliga pris.

Vad kostar sjöfrakt?

Fraktkostnaderna för sjöfrakt är baserade på hur godset fraktas. För att hitta det mest prisvärda alternativet för just ert gods är det därför viktigt att jämföra totalkostnaden med kostnaden per kubikmeter. Kontakta EDS för ett prisförslag för er sjötransport.

Vilka gods kan fraktas genom sjöfrakt container?

Med sjöfrakt kan man frakta olika typer av gods inklusive. farligt gods. Godset fraktas i containrar och beroende på godsets volym, kan det fraktas med annat gods eller i en egen container. Med EDS kan ni frakta temperaturkänsligt gods, kylda eller frysta varor och mycket mer. Kontakta oss för att boka sjötransport.