Passport & Visa Logistics Solutions

Transportlösningar för statliga institutioner och ambassader

Med en ökad press på budget ger vi statliga institutioner möjlighet att maximera sina inkomster, öka sin effektivitet, reducera sina kostnader, utan minskad kvalitet på offentliga tjänster för sina medborgare. Detta kräver automatiserade processer, integrerad data från multipla källor och överlag välutvecklade systemstöd.

 

Express Delivery planerar och utformar statliga logistiklösningar som minimerar risker, maximerar den finansiella avkastningen och säkerställer en leveransupplevelse i världsklass för medborgaren. Genom vår egenutvecklade plattform eLogistics skapar vi systemstöd för exempelvis ansökningsprocesser av pass och visum. Vi tar ett helhetsansvar för ingående och utgående flöden och kombinationen av stabilt IT-stöd och lämplig transportmetod möjliggör full kontroll av leveranskedjan – från medborgarens ansökan till slutgiltig leverans.