Tågfrakt ー kostnadseffektivt och miljövänligt

Hög avgångsfrekvens, korta transittider och multimodal kompatibilitet gör tågfrakt till ett tryggt och effektivt sätt att transportera gods från en världsdel till en annan. Då järnvägstransport kan frakta stora mängder gods och ger låga koldioxidutsläpp fortsätter tåg att vara ett kostnadseffektivt och miljövänligt fraktalternativ. EDS arbetar med några av Sveriges största företag inom produktionsindustri och kan hjälpa ert företag med affärskritiska leveranser eller ta helhetsansvar för er logistik. Kontakta oss idag.

Antalet järnvägstransporter har ökat stadigt de senaste 20 åren. Idag står Kina och USA för hälften av det globala antalet tågtransporter. Mineraler, kol och jordbruksprodukter hör till den vanligaste lasten globalt.

Fördelar med järnvägstransport

Med tågfrakt minskar transittiden från Kina till Europa med månader jämfört med sjöfrakt. Järnvägstransport är också ett mer ekonomiskt fraktalternativ än vägtransport vid längre sträckor eftersom en förare kan flytta fler containrar med färre vilostopp. 

Transportsektorn står för cirka 24 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen, av dessa står järnvägstransporter för 1 procent vilket gör tågfrakt till ett miljövänligt alternativ. 

Enligt International Energy Agency, IEA, förväntas både passagerartrafik och järnvägstransporter mer än fördubblas vid 2050 om den nuvarande trenden fortsätter. 

Fördelar med tågfrakt

 • hög avgångsfrekvens
 • flexibelt
 • korta transittider
 • miljövänligt
 • kostnadseffektivt 
 • tryggt
 • multimodal kompatibilitet där containrar enkelt kan lyftas från tåg till lastbil

För järnvägstransport finns två alternativ ー Full Container Load (FCL) eller Less Container Load (LCL). Transittiden för FCL är ofta kortare än för LCL på grund av en mer omfattande process. 

 Varför låta EDS ta hand om allt som rör tågfrakt?

EDS är ett innovativt logistikföretag som utmanar traditionella transportföretag med snabba, flexibla tågfraktslösningar och personlig support dygnet runt, året runt. Med vår spetskompetens och vårt dedikerade nätverk kan vi erbjuda er skräddarsydda lösningar till marknadsmässiga priser. 

Att anlita oss för allt som rör er tågfrakt är tryggt ー vi samarbetar endast med dedikerade leverantörer med standardiserade metoder för övervakning och hantering vid transport. Med Track and Trace är det möjligt för oss att följa leveransen längs hela kedjan. Har ni som kund frågor angående var ert gods befinner sig ー kontakta vår operationella personal så uppdaterar vi er.    

Sju anledningar att välja EDS vid tågfrakt

 1. vi har 99,5% leveranssäkerhet
 2. vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter
 3. vi erbjuder personlig support 24/7, 365 dagar om året
 4. vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001
 5. vi är transparenta kring rutt, kostnader och vital information som rör er tågfrakt
 6. vi arbetar med strategiskt utvalda partners för att minska vårt globala koldioxidavtryck
 7. vi har möjligheten att återkoppla med miljörapporter på våra tågtransporter. 

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning ー hör av er till oss idag.  

FAQ

Vad är tågfrakt?

Tågtransport rör gods som transporteras nationellt och internationellt via järnvägsnätet. Att frakta gods via järnväg är mer kostnadseffektivt än flygfrakt och ger kortare transittider än sjöfrakt. 

Vad är betydelsen av järnvägsgods?

Via järnväg kan större mängder gods transporteras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. International Energy Agency, IEA, förutspår att antalet järnvägstransporter i världen kommer att mer än fördubblas vid 2050. 

Hur mycket kan ett tåg frakta?

Att frakta gods via järnvägen är ett tids- och kostnadseffektivt transportsätt. Enligt statistik från Association of American Railroads, AAR, beräknas ett godståg kunna frakta gods motsvarande hundra lastbilar. 

Vad kostar det att skicka en container från Kina till Sverige?

Kontakta EDS för prisförslag ー vi erbjuder skräddarsydd tågfrakt till marknadsmässiga priser. 

Vilken typ av gods lämpar sig för järnvägstransport?

Alla typer av gods som kan lastas antingen på trailersläp, “dry container” eller “bulk container” passar för järnvägstransport. Mineraler, kol och jordbruksprodukter hör till godstågens vanligaste last ー globalt sett.